Ако срещнете затруднения: 070020603 или candy@bgs.bg

Security Image

За нуждите на регистрацията не е необходимо да попълвате лични данни! За да е валиден гаранционният срок е необходимо само и единствено данните на уреда!

◙ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

◙ ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

◙ ОБРАЗЕЦ НА ФОРМА ЗА ИСКАНЕ ОТ СУБЕКТ НА ДАННИТЕ